Witamy na blogu Pienińskiej Uzdrowiskowej Kliniki Rehabilitacji i Leczenia Bólu

Klinika Solar

Szczawnica, ul. Zdrojowa 4
600404100

www.klinikasolar.pl

BÓL BARKU

10 październik 2016

BÓL BARKU
Najczęstszą przyczyną powstawania bólu barku są powtarzające się ruchy nad głową oraz urazy bezpośrednie. Ze względu na lokalizację możemy je podzielić na wewnątrzstawowe, zewnątrzstawowe i mieszane. Staw barkowy posiada największy zakres ruchu wśród stawów ludzkiego ciała. Urazy te najczęściej związane są z uszkodzeniem stożka rotatorów.
 
Kompleks barkowy otoczony jest przez 30 mięśni. Stożek rotatorów głownie stabilizuję staw ramienny, jednocześnie odpowiadając w znacznym stopniu za jego ruchy. Mięśnie wchodzące w skład stożka rotatorów tj.: mięsień nadgrzebieniowy, mięsień podgrzebieniowy, mięsień podłopatkowy, oraz mięsień obły mniejszy współpracują z mięśniem naramiennym. Mięsień naramienny jest jedynym odpowiedzialnym za unoszenie ramienia podczas dysfunkcji mięśnia nadgrzebieniowego, dlatego jest taki ważny w procesie rehabilitacyjnym. Składa się on z  trzech aktonów: przodniego, środkowego i tylnego.
 
Obrzęk i wylewy w stożku związane są z powtarzającymi się czynnościami ponad głową. Główny objaw to ból. Stan taki jest całkowicie odwracalny po odpoczynku, lekach przeciwzapalnych i odpowiedniej rehabilitacji.
 
Początek dolegliwości jest najczęściej powolny, narastający tygodniami, a nawet miesiącami. Rzadko jest to wynik nagłego makrourazu. Lokalizacja bólu może wskazywać podłoże schorzenia. Na początku choroby jest dość ściśle określone przez pacjenta. Najczęściej jest to punkt położony bocznie i do przodu od wyrostka barkowego. Ból może dotyczyć również stawu barkowo-obojczykowego, przyczepu mięśnia naramiennego do kości ramiennej. Z czasem ból staje się rozlany, często też promieniuje do szyi lub przedramienia. Ból pojawia się przy intensywnym wysiłku zwłaszcza z rękami uniesionymi ponad głowę. W ostrych stanach pojawia się podczas zwykłych czynności i odpoczynku. Ból budzi pacjenta i uniemożliwia spanie na tym boku. Bolesny bark najczęściej jest ustawiony w rotacji wewnętrznej i przywiedzeniu.
 
Nadmiernie napięcie stożków rotatorów które mają przyczepy w okolicach stawu barkowego, a także torebki stawowej powodują nadmierne napięcie torebki jak również ograniczoną ruchomość w stawie. W celu rozciągnięcia oraz rozluźnienia wspomnianych wcześniej stożków rotatorów stosuje się odpowiednie techniki manualne mające na celu przywrócenie prawidłowej ruchomości stawu. Ponadto oprócz technik rozluźniających mięśnie stożka rotatorów w celu odblokowania prawidłowej ruchomości stawu barkowego stosuje się techniki manualne: mobilizacji, manipulacji, trakcji oraz ślizgu główki kości ramiennej.