Dietetyka sportowa

WYKAZ PUBLIKACJI

PUBLIKACJE W CZASOPIŚMIE Z LISTY JOURNAL CITATION REPORTS

•            Leszczyńska T., Sikora E., Bieżanowska-Kopeć R., Pysz K., Nowacka E. Ocena prawidłowości bilansowania składu racji pokarmowych osób starszych zamieszkujących w wybranych domach pomocy społecznej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 2 (57), 140-154.

•            Pysz-Izdebska K., Leszczyńska T., Kopeć A., Nowacka E., Bugaj B. Pokrycie zapotrzebowania na energię, podstawowe składniki odżywcze i witaminy przeciwutleniające przez pensjonariuszy wybranego domu pomocy społecznej oraz ocena wybranych parametrów antropometrycznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 6 (73), 239-254.

•            Kopeć A., Nowacka E., Piątkowska E., Leszczyńska T. Charakterystyka i prozdrowotne właściwości steroli roślinnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 3 (76), 5-14.

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Polaszczyk S., Pysz K. Total fats and fatty acids consumption by sportsmen practicing slalom canoe and sport-shooting. Science&Sports, 2013, 28, 41-50.

PUBLIKACJE Z LISTY MNiSzW (inne)

•            Nowacka E., Polaszczyk S., Kopeć A., Leszczyńska T., Morawska M., Pysz-Izdebska K. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących strzelectwo sportowe i kajakarstwo slalomowe. Medycyna Sportowa, 2010, 2-3 (6), 26, 144-150.

•            Kopeć A., Nowacka E., Klaja A., Leszczyńska T. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących piłkę nożną. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94 (1), 151-157.

•            Kopeć A., Nowacka E., Polaszczyk Sz. Ocena sposobu żywienia osób wyczynowo trenujących strzelectwo sportowe. Medycyna sportowa, 2013, 3(4), 29, 151-162.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Paul L., Błażusiak M. Interwencja żywieniowa i aktywność fizyczna w leczeniu nadwagi i otyłości. Medicina Sportiva Practica, 2015, 16 (2), 22-24.

PUBLIKACJE POZOSTAŁE (monograficzne)

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz-Izdebska K., Polaszczyk S. Potrzeby energetyczne sportowców. Strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyt 8, Wrocław 2011, 31-34.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Cedro E., Kopeć A. Ocena wybranych parametrów stanu odżywienia młodzieży trenującej pływanie. Materiały z Konferencji pt. „Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego”, 2011, 2, 71-74.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Kopeć A., Pysz-Izdebska K. Ocena pobrania przez kajakarzy slalomistów wybranych składników mineralnych, pochodzących z całodziennych racji pokarmowych, suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Materiały z Konferencji Naukowej pt. „Żywność projektowana”, 2011, 3, 75-87.

•            Szyguła Z., Gawroński W., Nowacka E. Podstawowe zasady racjonalnego żywienia w sporcie. W: Medycyna Sportowa (red. Jegier A., Nazar K., Dziak A.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, wyd.1.

•            Bugaj B., Kopeć A., Nowacka E., Leszczyńska T., Stanclik K., Kapusta-Duch J. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez studentów niektórych krakowskich uczelni. Nauka o żywieniu człowieka. Osiągnięcia i wyzwania. Wydawnictwo SGGW, 2013, ISBN 978-83-7583546-5, 96-105.
 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz K. Ocena spożycia wybranych składników mineralnych przez trenujących wyczynowo kajakarzy. Krajowa konferencja - VIII Krajowe Warsztaty Żywieniowe „Metody ankietowe w badaniach żywieniowych”, 2-4 września 2008 rok, Marózek k/Olsztynka, 52.

•            Leszczyńska T., Sikora E., Pysz K., Kopeć A., Nowacka E. Porównanie wyników zawartości wybranych składników odżywczych w racjach pokarmowych uzyskanych metodą analityczną i obliczeniową. Krajowa konferencja - VIII Krajowe Warsztaty Żywieniowe „Metody ankietowe w badaniach żywieniowych”, 2-4 września 2008 rok, Marózek k/Olsztynka, 43.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Pysz K., Połeć S. Ocena pokrycia zapotrzebowania na składniki mineralne przez pensjonariuszy wybranego domu pomocy społecznej. Krajowa konferencja - XIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość i bezpieczeństwo żywności - wyzwanie XXI wieku”, 21-22 maj 2009 rok, Gdynia, 41.

•            Pysz K., Leszczyńska T., Nowacka E., Pośpiech A. Ocena pokrycia zapotrzebowania na energię i podstawowe składniki odżywcze przez pensjonariuszy wybranego domu pomocy społecznej. Krajowa konferencja - XIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość i bezpieczeństwo żywności - wyzwanie XXI wieku”, 21-22 maj 2009 rok, Gdynia, 40.

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz K. Suplementacja diety kajakarzy górskich i jej udział w procentowym pokryciu zapotrzebowania na wybrane witaminy. Krajowa konferencja - IX Konferencja Naukowa PTTŻ z cyklu „Żywność XXI wieku. Żywność wzbogacana i nutraceutyki”, 18-19 czerwiec 2009 rok, Kraków, 104.

•            Morawska M., Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz K. Pokrycie składników mineralnych z racjami pokarmowymi przez osoby trenujące wyczynowo kajakarstwo górskie. Krajowa konferencja - IX Konferencja Naukowa PTTŻ z cyklu „Żywność XXI wieku. Żywność wzbogacana i nutraceutyki”, 18-19 czerwiec 2009 rok, Kraków, 103.

•            Pysz K., Leszczyńska T., Nowacka E., Kopeć A., Morawska M. Ocena potrzeb w zakresie suplementacji diety dzieci i młodzieży z wybranych domów dziecka oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. Krajowa konferencja - IX Konferencja Naukowa PTTŻ z cyklu „Żywność XXI wieku. Żywność wzbogacana i nutraceutyki”, 18-19 czerwiec 2009 rok, Kraków, 105.

•            VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie - Ruch - Zdrowie”, 18-20 czerwiec 2009 rok, Poznań (Malta). Uczestnictwo - wolny słuchacz.

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz K., Szczerba A. Ocena spożycia wybranych witamin przez trenujących wyczynowo kajakarzy górskich. VII Międzynarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie”, 11-13 listopad 2009 rok, Ople - Głuchołazy, 58.

•            Pysz-Izdebska K., Leszczyńska T., Kopeć A., Nowacka E. Ocena zawartości związków przeciwutleniających w racjach pokarmowych wychowanków wybranych domów dziecka oraz ośrodków szkolno-wychowawczych. VII Międzynarodowe Warsztaty Akademickie „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie”, 11-13 listopad 2009 rok, Ople - Głuchołazy, 58-59.

•            Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Żywienie Ludzi Aktywnych. Korzyści dobrej diety, Korzyści Aktywnego Życia”, 5-6 grudzień 2009 rok, Warszawa (Centrum Olimpijskie PKOL). Uczestnictwo - wolny słuchacz.

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz-Izdebska K. Ocena pokrycia zapotrzebowania na energię i podstawowe składniki odżywcze przez wyczynowo trenujących kajakarzy slalomowych. IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”, 13 marzec 2010 rok, Kraków, 61.

•            Pysz-Izdebska K., Leszczyńska T., Kopeć A., Nowacka E. Ocena zawartości wybranych zanieczyszczeń chemicznych w racjach pokarmowych wychowanków wybranych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”, 13 marzec 2010 rok, Kraków, 73.

•            Pysz-Izdebska K., Leszczyńska T., Bieniek M.I., Nowacka E., Kopeć A. Ocena wartości energetycznej oraz zawartości podstawowych składników odżywczych w racjach pokarmowych wychowanków wybranych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. XV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ „Jakość i prozdrowotne cechy żywności”, 20-21 maj 2010 rok, Wrocław, 83.

•            Seminarium „Żywienie i suplementacja w sporcie”, 10 lipiec 2010 rok, Warszawa.

•            Nowacka E., Kopeć A., Morawska M., Leszczyńska T., Pysz-Izdebska K., Bieżanowska-Kopeć R. Ocena pokrycia zapotrzebowania na węglowodany, tłuszcze oraz białka przez sportowców uprawiających kajakarstwo slalomowe. IX Krajowe Warsztaty Żywieniowe „Niepożądane reakcje pokarmowe i zaburzenia odżywiania”, 1-3 września 2010 rok, Szczecin - Międzyzdroje, 15.

•            Nowacka E., Kopeć A., Szczerba A., Leszczyńska T., Pysz-Izdebska K. Ocena wybranych parametrów stanu odżywienia młodzieży uprawiającej wyczynowo kajakarstwo slalomowe. IX Krajowe Warsztaty Żywieniowe „Niepożądane reakcje pokarmowe i zaburzenia odżywiania”, 1-3 września 2010 rok, Szczecin - Międzyzdroje, 16.

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz-Izdebska K. Antropometryczna ocena wybranych parametrów stanu odżywienia młodzieży uprawiającej kajakarstwo slalomowe. I Krajowa Konferencja Naukowa „Rola żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym”, 23-24 wrzesień 2010 rok, Biała Podlaska, 27.

•            Pysz-Izdebska K., Leszczyńska T., Nowacka E., Kopeć A. Spożycie witamin z grupy B przez pensjonariuszy wybranych domów pomocy społecznej. I Krajowa Konferencja Naukowa „Rola żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym”, 23-24 wrzesień 2010 rok, Biała Podlaska, 29.

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz-Izdebska K. Wybrane zachowania żywieniowe sportowców uprawiających wyczynowo kajakarstwo slalomowe. IV Konferencja Naukowa „Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego”, 3-5 listopada 2010 rok, Rogów, 53.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Wilk T., Kopeć A., Pysz-Izdebska K. Ocena wybranych parametrów stanu odżywienia sportowców uprawiających kulturystykę. V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie”, 12 marzec 2011, Kraków, 59.

•            I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Suplementy diety – korzyści i zagrożenia”, 2 kwiecień 2011, Kraków.

•            Nowacka E., Kopeć A., Leszczyńska T., Pysz-Izdebska K. Oszacowanie spożycia tłuszczów ogółem oraz kwasów tłuszczowych przez sportowców uprawiających wyczynowo kajakarstwo slalomowe. Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka i dietoterapia chorób układu krążenia”, 15 kwiecień 2011, Warszawa, 21.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Cedro E., Kopeć A. Ocena wybranych parametrów stanu odżywienia młodzieży trenującej pływanie. Konferencja „Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego – Sport i turystyka a dzisiejsze społeczeństwo”, 11 czerwiec 2011 rok, Kraków, 2, 71-74.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Cedro E., Kopeć A. Możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce. Konferencja „Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego”, 11 czerwiec 2011 rok, Kraków, 1, 20.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Kopeć A., Pysz-Izdebska K. Ocena spożycia wybranych składników mineralnych przez kajakarzy slalomistów, pochodzących z całodziennych racji pokarmowych, suplementów diety i środków  specjalnego przeznaczenia żywieniowego. X Konferencja Naukowa PTTŻ z cyklu „Żywność XXI wieku. Żywność projektowana”, 22-23 wrzesień 2011 rok, Kraków, 132.

•            Kopeć A., Polaszczyk S., Nowacka E., Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T., Piątkowska E. Ocena pokrycia zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze przez osoby trenujące wyczynowo strzelectwo sportowe. X Konferencja Naukowa PTTŻ z cyklu „Żywność XXI wieku. Żywność projektowana”, 22-23 wrzesień 2011 rok, Kraków, 133.

•            II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otyłość problemem interdyscyplinarnym”, 15 październik 2011 rok, Kraków.

•            III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy żywieniowe dzieci – spojrzenie lekarza i dietetyka”, 24 marzec 2012 rok, Kraków.

•            Nowacka E., Leszczyńska T., Kopeć A. Assessment of intake of B-group vitamins by the members of the polish team in canoe slalom. I Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie”, 24 marzec 2012, Kraków.

•            Nowacka E. Interwencja żywieniowa i aktywność fizyczna w leczeniu nadwagi i otyłości. Sympozjum „Ku zdrowiu – od teorii do praktyki”, „Medicina Sportiva Practica”, 19-21 marzec 2015, Rytro.

•            Nowacka E. Stan odżywienia na tle nawyków żywieniowych. II Ogólnopolskie Sympozjum „Droga na Biegun Mistrzostwa”, 4-5 grudzień 2015, Gdynia.

•            Nowacka E. Leszczyńska T., Kopeć A., Duda A. Wpływ edukacji żywieniowej polskich hokeistów na wybrane zachowania żywieniowe. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek – Żywność – Zdrowie”, 11-12 marzec 2016, Wrocław.

Bezpieczny hotel