Witamy na blogu Pienińskiej Uzdrowiskowej Kliniki Rehabilitacji i Leczenia Bólu

Klinika Solar

Szczawnica, ul. Zdrojowa 4
600404100

www.klinikasolar.pl

REHABILITACJA W SPORCIE

01 październik 2017

REHABILITACJA W SPORCIE
Rehabilitacja w sporcie
 
Specyfika rehabilitacji sportowej
Jej celem jest jak najszybszy, a zarazem jak najbezpieczniejszy (niepowikłany) powrót do pełnej sprawności fizycznej.
Skupia się na zwalczaniu obciążeń powstających wskutek treningu oraz prewencji wystąpienia urazu. Natomiast w przypadku wystąpienia kontuzji jak najszybszej diagnostyce i wdrożeniu indywidualnie dobranych metod terapeutycznych uzupełnionych o ćwiczenia prewencyjne aby uniknąć jej w przyszłości.
Rehabilitacja w przypadku kontuzji u sportowca wdrażana jest możliwie jak najwcześniej, a także zawiera elementy treningu (np. niezajętych urazowo odcinków), aby maksymalnie skrócić czas powrotu do pełnej sprawności. 
Bardzo ważnym czynnikiem jest holistyczne podejście i współpraca całego sztabu szkoleniowo- medycznego począwszy od lekarza poprzez trenerów i terapeutów.
Po uzyskaniu dokładnej diagnozy w pierwszej fazie skupia się na redukcji bólu oraz ewentualnego obrzęku, równocześnie szeroko rozumianego wspierania procesów leczniczych. Po zredukowaniu dolegliwości bólowych wdrażane są możliwie jak najwcześniej ćwiczenia mające na celu poprawę ruchomości, elastyczności, koordynacji oraz stabilizacji danego stawu. Kolejnym krokiem są ćwiczenia poprawiające siłę i wytrzymałość mięśni.
Jako metody terapeutyczne stosujemy:
ćwiczenia funkcjonalne
terapię manualną 
fizykoterapie 
specyficzne dla danej dyscypliny ćwiczenia treningowe
taping (kinesjo oraz sztywny)
trening sensoryczny
reedukacje mięśniową 
Rehabilitacja w sporcie przeznaczona jest nie tylko dla zawodowców, ale także dla osób uprawiających daną dyscyplinie rekreacyjnie i w każdym wieku.
Czasem czas powrotu do sprawności po kontuzji wykorzystuje się do wzmocnienia innych partii ciała lub poprawieniem techniki wykonywanych ćwiczeń, co niejednokrotnie wpływa na poprawienie wyniku sportowego i prewencji wystąpienia innych urazów.
Chcesz wrócić jak najszybciej do gry? Pomyśl o rehabilitacji sportowej.
Specjalnie dobrane ćwiczenia pomogą Ci powrócić do pełnej sprawności.
Indywidualne podejście pozwoli na usunięcie konkretnych ograniczeń.
Pomoże nie tylko zmniejszyć, ale niejednokrotnie uniknąć kontuzji związanych z daną dyscypliną.
Pomoże uzyskać optymalną formę zwłaszcza w ciężkim okresie przygotowawczym.