Witamy na blogu Pienińskiej Uzdrowiskowej Kliniki Rehabilitacji i Leczenia Bólu

Klinika Solar

Szczawnica, ul. Zdrojowa 4
600404100

www.klinikasolar.pl

PLATFORMA DYNAMOGRAFICZNA GAMMA

01 marzec 2016

Wady postawy cd.

PLATFORMA DYNAMOGRAFICZNA GAMMA
kolejne Urządzenie Diagnostyczne wykorzystywane w naszej Klinice
Platforma dynamograficzna GAMMA to dwupłytowa platforma do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych na platformie dwupłytowej
Gamma to nowoczesna dwupłytowa platforma dynamograficzna umożliwiająca zarówno testowanie jak i trening pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Gamma zapewnia profesjonalny trening sportowców oraz pacjentów z zaburzeniami równowagi i koordynacji ciała. Jej dodatkowym atutem jest możliwość dowolnego ustawienia płyt względem siebie – umożliwia to trenowanie sportowców w określonej, ściśle związanej z ich dyscypliną sportową pozycji. Dzięki bazie pacjentów możemy prowadzić rzetelny rejestr postępów w rehabilitacji, mogący być pomocny zarówno lekarzom jak i pacjentom czy zakładom ubezpieczeniowym.
Właściwości:
analiza dystrybucji obciążenia w osi pionowej,
dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia,
ocena równowagi i balansu pacjentów,
duży podest dla bezpieczeństwa pacjentów,
pomiar m.in. przyspieszenia, prędkości, siły,
możliwość podłączenia jednej lub dwóch kamer video rejestrujących przebieg testu,
możliwość wykorzystywania biofeedbacku podczas ćwiczeń i testów,
szerokie możliwości analizy danych oraz gotowe szablony raportów,
gotowe protokoły pomiarowe i możliwość tworzenia własnych,
intuicyjne oprogramowanie języku polskim,
możliwość modyfikacji parametrów ćwiczeń,
eksport danych, tworzenie raportów multimedialnych.
Oprogramowanie platformy Gamma pozwala na:
ukierunkowanie działań w celu przywrócenia zaburzonych funkcji układu nerwowo mięśniowego,
stymulowanie naturalnej równowagi,
biofeedback umożliwia prawidłowe dociążanie stóp, przenoszenie ciężaru ciała, stabilizację miednicy, a także uaktywnianie słabszej połowy ciała,
uatrakcyjnienie ćwiczeń w postaci zabawy, oprócz sfery ruchowej doskonale rozwija koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, spostrzegawczość, skupianie uwagi itp.,
łatwą ocenę możliwości szybkościowo-siłowych ćwiczącego,
sprzężenie z programem komputerowym pozwala na dobrą diagnostykę, odpowiedni dobór ćwiczeń i skutecznie postępowanie rehabilitacyjne.
Dostępne ćwiczenia:
maszeruj i skacz – reedukacja chodu, czynności dynamicznych (np. skok, kształtowanie koordynacji nerwowo-mięśniowej),
toczenie kuli – trening równowagi i rytmiki ruchu,
skoki narciarskie – trening czynności dynamicznych (np. skok równowagi i kontroli sensomotorycznej),
łodzie motorowe – trening dystrybucji obciążenia i czasu reakcji,
sortowanie piłek – trening dystrybucji obciążenia, czasu reakcji i reakcji na zmienne bodźce,
skakanka – trening czynności dynamicznych (np. skok, czas reakcji, rytmika ruchu).