Witamy na blogu Pienińskiej Uzdrowiskowej Kliniki Rehabilitacji i Leczenia Bólu

Klinika Solar

Szczawnica, ul. Zdrojowa 4
600404100

www.klinikasolar.pl

GŁĘBOKA OSCYLACJA

02 marzec 2016

Zabieg dostępny w naszej klinice

GŁĘBOKA OSCYLACJA
W systemie głębokiej oscylacji opracowanym pod przewodnictwem Hansa Seidla i Wolfganga Waldera poprzez ruchy rąk terapeuty oraz potrzebnemu do tego naciskowi dochodzi do rytmicznych, głęboko penetrujących ruchów tkanki, które są odbierane, jako pompowanie i wibrowanie. Cały kompleks tkanek jest przyciągany i opuszczany, aż do 250 razy na sekundę. Terapia pod względem metodycznym wykonywana jest zgodnie z zasadami drenażu limfatycznego wg dr.Asdonka. Ten stan faktyczny daje atrakcyjne narzędzie pracy dla fizjoterapii, dlatego, że jeżeli w organizmie odbywa się tak intensywne drganie, to może również odbywać się transport, a jeżeli można sterować transportem to można celowo ingerować w fizjologiczne procesy odżywiania tkanek.Głęboka oscylacja powoduje:
 
- zwalczenie bólu wynikającego z urazu poprzez system „kontrolowanego przepustu rdzeniowego”;
- usprawnienie immunologicznych regulacji w obszarze zapalnym (uaktywnienie udziału monocytów h oraz limfocytów T);
- zmienne ciśnienie, rozciąganie i siła pola wytworzone za pomocą hivamat 200 aktywują tworzenie fibroblastów;
- wzrost szybkości odtransportowania poprzez system limfatyczny wysięku hamującego ziarninowanie rany w związku z zawartością w nim cytokin, które niszczą macierz zewnątrzkomórkową;
- regulację aktywności proteolitycznej komórek rany. Zniszczenie ECM poprzez niekontrolowane uwalnianie proteaz jest głównym czynnikiem uniemożliwiającym gojenie się ran powikłanych;
- przyspieszenie procesu przejścia etapu gojenia się rany z fazy zapalnej do fazy przebudowy;
- ponowne uzyskanie prawidłowego zaopatrzenia rany z immunologiczną konsekwencją (fagocytoza);
- „rozluźnienie” międzysegmentowego i międzymięśniowego zespolenia powięzi;
- „pompowanie dalej” płynów przestrzeni międzykomórkowej wraz z zawartymi w nich składnikami (białko, składniki rozkładu komórek, neurotransmitery itd.) poprzez system limfatyczny;
- zmienne podciąganie warstw tkanek
- jest to dobra metoda ich mobilizacji bezbólowej.