Witamy na blogu Pienińskiej Uzdrowiskowej Kliniki Rehabilitacji i Leczenia Bólu

Klinika Solar

Szczawnica, ul. Zdrojowa 4
600404100

www.klinikasolar.pl

ZNACZENIE FIZJOTERAPII W CHIRURGII

09 kwiecień 2019

ZNACZENIE FIZJOTERAPII W CHIRURGII
Znaczenie fizjoterapii w chirurgii
 
Operacja powoduje bardzo duże obciążenie dla organizmu  ludzkiego. Podczas niej dochodzi do bardzo dużego wydatku energetycznego, który porównywalny jest do wydatku, który występuje podczas biegu maratońskiego. W wyniku utraty ciepła przez ranę organizm jest zmuszony do wykorzystania zasobów energetycznych w celu utrzymania stałej temperatury ciała. Ponadto organizm musi  utrzymać stałą pracę serca, mózgu, mięśni i trzewi. Brak u pacjenta odpowiedniej sprawności i wydolności fizycznej może doprowadzić do wystąpienia wielu powikłań pooperacyjnych a w najgorszym wypadku nawet do śmierci. Szczególnie istotne jest zapobieganie po operacjach powikłaniom i zaburzeniom czynnościowym. Wymaga to wczesnej rehabilitacji i traktowania każdego chorego leczonego na oddziałach zabiegowych jako potencjalnie zagrożonego ich wystąpieniem. Dlatego konieczne jest rozpoczynanie rehabilitacji już w okresie przedoperacyjnym, kiedy występują czynniki zwiększające ryzyko powikłań płucnych lub krążeniowych. Cele realizowane są przede wszystkim przez ćwiczenia ruchowe, które wspomagane są zabiegami fizykalnymi i technikami manualnymi. 
Cele fizjoterapii w chirurgii obejmują:
- zapobieganie pooperacyjnym powikłaniom i następstwom operacji
- leczenie pooperacyjnych powikłań i zaburzeń czynnościowych
- jak najszybsze przywrócenie sprawności psychofizycznej do stanu przed zabiegiem
 
Zadania fizjoterapii przedoperacyjnej:
•nauka ćwiczeń stosowanych po operacji
- ćwiczenia oddechowe odpowiednimi torami
- stabilizacji rany
- efektywnego kaszlu
- przyjmowania odpowiednich pozycji 
- ćwiczeń przeciwzakrzepowych
•utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc
•zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i przepony
•zwiększenie siły mięśni oddechowych
Zadania fizjoterapii pooperacyjnej:
•zapobieganie płucnym powikłaniom
- oklepywanie
- ćwiczenia oddechowe
- efektywny kaszel
- inhalacje
•zapobieganie zakrzepicy żył głębokich,
- ćwiczenia czynne
- lekko do góry uniesione kkd
•przywracanie sprawności chorego umożliwiającej mu jak największą samodzielność
•usuwanie czynnościowych i organicznych następstw operacji
- przywracanie zakresu ruchu w stawach
- odbudowa siły mięśniowej
- mobilizacja rany pooperacyjnej