Witamy na blogu Pienińskiej Uzdrowiskowej Kliniki Rehabilitacji i Leczenia Bólu

Klinika Solar

Szczawnica, ul. Zdrojowa 4
600404100

www.klinikasolar.pl

DIAGNOSTYKA

10 marzec 2016

W jaki sposób dobierane są zabiegi dla pacjentów w naszej Klinice?

DIAGNOSTYKA
 
 
Diagnostyka układu ruchu stanowi niezbędny element badania fizjoterapeutycznego w każdej placówce specjalizującej się leczeniem dolegliwości bólowych. Nasza klinika kładzie wyjątkowy nacisk na szczegółową ocenę stanu zdrowia pacjenta zanim przystąpi do podjęcia jego usprawniania. Odpowiednie rozpoznanie pozwala na dobór optymalnego leczenia i rokuje pomyślnie dla procesu terapii. Traktujemy pacjenta podmiotowo, współpracujemy z nim, każda terapia dobierana jest dla niego za jego przyzwoleniem po uprzednim jej omówieniu. Nie mamy w zwyczaju zlecać pacjentowi serii niepotrzebnych badań , które mogą opóźnić proces leczenia. Dlatego Klinika Leczenia Bólu współpracuje ściśle z lekarzem specjalistą medycyny fizykalnej i balneologii, który na podstawie dostarczonych przez pacjenta wyników badań, jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa czy zdjęcia RTG, dobiera odpowiednie zabiegi fizykalne dla danej jednostki chorobowej - badania te nie są niezbędne jednak znacznie ułatwiają diagnostykę oraz dalszą pracę. Zlecając zabiegi lekarz zawsze uwzględniana parametry zabiegu takie jak natężenie, kształt impulsów, częstotliwość nośna, temperatura borowiny, odpowiedni dobór aerozolu do inhalacji oraz czas trwania zabiegu.
 
Dodatkowo lekarz w miarę potrzeby zleca trening medyczny czy gimnastykę indywidualną. Podczas treningu fizjoterapeuta dostosowuje ćwiczenia pod daną jednostkę chorobową, instruując pacjenta jak poprawnie je wykonywać. Instruktaż jest dość szczegółowy i dobierany pod kątem leczenia zmienionych chorobowo struktur. Ma to na celu głównie zachęcenie pacjenta do kontynuacji ćwiczeń po powrocie do domu, by podtrzymać efekty terapii w klinice, ale i po to, by zapobiegać dalszemu rozwojowi procesu chorobowego w danym obszarze ciała. Gimnastyka indywidualna to zestaw ćwiczeń wykonywanych z terapeutą mające za zadanie skorygowanie ewentualnych wad postawy, prawidłowego obciążania kończyn itd. Ćwiczenia te są wprowadzane na podstawie badań przeprowadzanych w Klinice, ponieważ prawie każdy pakiet jest poprzedzony badaniem wad postawy ciała MORA oraz badaniami platformy obciążeń. MORA pomaga głownie w wychwytywaniu wad kręgosłupa, odchylenia linii kręgosłupa od pionu, jego rotacji oraz zaburzeń w fizjologii jego krzywizn. Platforma służy natomiast do znalezienia różnic w obciążeniu prawej i lewej strony ciała, a różnice w tych parametrach są częste, ponieważ pacjenci często w wyniku bólu odciążają jedną stronę ciała zmieniając jego środek ciężkości, doprowadzając przy tym do powstawania nowych patologii w układzie ruchu.
 
Wszystko to uzupełniane jest specjalistycznym masażem leczniczym lub terapią manualną - każdy terapeuta przed przystąpieniem do nich, dodatkowo bada pacjenta pod kątem funkcjonalnym. Sprawdza za pomocą odpowiednich testów klinicznych pracę mięśni, stawów czy nerwów, a przy tym określa z czym pacjent ma największy problem w życiu codziennym. Tylko wtedy może prawidłowo ukierunkować terapię manualną na funkcję, rozumianą tutaj jako ruch sprawiający problem: podnoszenie ręki do góry, ból podczas wchodzenia po schodach, dolegliwości odcinka lędźwiowego podczas skłonu tułowia w przód itp. Prawidłowo zebrany wywiad oraz seria odpowiednio dobranych testów klinicznych pozwala więc na doprecyzowanie która struktura narządu ruchu będzie poddana terapii manualnej.
 
Diagnostyka w Klinice jest podstawą tworzenia prawidłowego planu leczenia. Traktujemy Pacjenta przede wszystkim podmiotowo, zwracamy uwagę na jego problemy i staramy się poprzez współpracę z nim dany problem zdrowotny wyeliminować lub zmniejszyć dyskomfort który wywołuje. Wszystko po to, by poprawić jakość życia naszego pacjenta.